Monday, 19/03/2018 - 02:35|
MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN MẬU TUẤT

TRƯỜNG THPT TÂN LÂM 35 NĂM PHẤN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH

 

 

 

Trường THPT Tân Lâm - Tiền thân là trường cấp 3 VH-VLĐSX Vĩnh Linh được thành lập từ năm 1975 ở Khu vực Vĩnh Linh và được chuyển vào Tân Lâm, Cam Lộ năm 1977.

Ngày 26/6/1975 trường cấp 3 VH-VLĐSX Vĩnh Linh được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-UB của UBHC Khu vực Vĩnh Linh. Trường đóng tại Cây Dưới, xã Vĩnh Trường, do Đ/c Nguyễn Hoa Nam- Bí thư Khu Đoàn Vĩnh Linh làm Hiệu trưởng. Sau bốn tháng vừa tuyển sinh vừa lo làm nhà ở và xây dựng trường lớp ngày 28/11/1975 lễ khai giảng khóa đầu tiên của trường với 120 học sinh được tổ chức. Sau một khoảng thời gian trường  được chuyển về đóng tại Trạng Nậy, xã Vĩnh Thủy.

Đầu năm 1977 trường lại được chuyển vào Tân Lâm, Cam Lộ và mang tên Trường cấp 3 VH-VL Tân Lâm do NGƯT Nguyễn Minh Lai làm Hiệu trưởng. Nhà trường gắn với Nông trường Tân Lâm theo một cơ chế giữa giáo dục và kinh tế, tạo thêm những điều kiện để nhà trường thực hiện mục tiêu đào tạo theo nguyên lý giáo dục "Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuât, nhà trường gắn liền với xã hội". Nhà trường với Nông trường đã có một sự gắn bó máu thịt , một sự kết hợp mật thiết giữa giáo dục và kinh tế. Học sinh  của trường một buổi học văn hóa còn một buổi lao động sản xuất theo mức khoán của Nông trường. Chất lượng của nhà trường vào những năm 80 (Của thế kỷ XX) không thua kém các trường bạn trong tỉnh Bình -Trị - Thiên. Thi tốt nghiệp đỗ cao, thi vào cao đẳng, đại học đỗ từ 17 đến 30%. Đội học sinh giỏi nhiều năm dự thi đạt giải cấp tỉnh. Phong trào VN.TDTT phát triển mạnh mẽ.Với những thành tích đạt được trường được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba, huân chương lao động hạng nhất, Đơn vị anh hùng lao động(năm 1985)

Trong những năm 90(thế kỷ XX) trường mang tên THPT Tân Lâm, là thời kì thực hiện công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, tiến hành xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, Nông trường Tân Lâm chuyển đổi thành Liên hiệp hồ tiêu Tân Lâm, tổ chức sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường. Nhà trường chuyển sang bước ngoặt: Vấn đề " vừa làm" của học sinh không còn nữa, địa bàn tuyển sinh thu hẹp và không còn học sinh nội trú. Năm 1991 trường tiếp nhận thêm học sinh THCS của xã Cam thành tách ra từ trường cấp I,II Tân Lâm. Chính cơ chế thị trường đã làm không  ít những khó khăn cho nhà trường. Trong thời gian này nhiệm vụ của nhà trường tập trung chất lượng giáo dục toàn diện. Chất lượng giáo dục của nhà trường vẫn được giữ vững như những năm 80.

Trong những năm đầu của thế kỷ XXI địa bàn tuyển sinh của trường lại càng bị thu hẹp, chỉ có học sinh của 1/2  xã Cam Thành ( Vì trường THPT Lê Thế Hiếu, THCS Khóa Bảo được thành lập). Chất lượng đầu vào của nhà trường cả hai cấp quá thấp, điều kiện KT của một số  dân trên địa bàn cũng khá lên nên đã đưa con em mình về học ở các trường trung tâm TT, TX, TP. Dó đó số lượng học sinh của nhà trưòng ngày càng có giảm đi, chất lượng của nhà trường cũng có phần khó khăn. Nhiệm vụ của nhà trường trong thời gian này phải tập trung cải tiến phương pháp dạy học, tăng cường CSVC, Xây dựng trường "Xanh-Sạch-Đẹp",  tạo nên môi trưòng thân thiện để đưa chất lượng nhà trường ngày càng đi lên và duy trì số lượng để giữ vững và phát triển nhà trường trong những năm tiếp theo.

Hơn 1/3 thế kỷ với sự nghiệp "Trồng người", các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh đã cố gắng hết mình cho mái trường thân yêu, cho sự nghiệp giáo dục của đất nước.Trân trọng và tự hào về mái trường Tân Lâm, thế hệ giáo viên và học sinh năm thứ 35 nguyện không ngừng phấn đấu, xứng đáng với cha anh để ghi thêm trang sử vẽ vang của nhà trường./.

               

 

TRƯỜNG THPT TÂN LÂM 35 NĂM PHẤN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH

 

 

 

Trường THPT Tân Lâm - Tiền thân là trường cấp 3 VH-VLĐSX Vĩnh Linh được thành lập từ năm 1975 ở Khu vực Vĩnh Linh và được chuyển vào Tân Lâm, Cam Lộ năm 1977.

Ngày 26/6/1975 trường cấp 3 VH-VLĐSX Vĩnh Linh được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-UB của UBHC Khu vực Vĩnh Linh. Trường đóng tại Cây Dưới, xã Vĩnh Trường, do Đ/c Nguyễn Hoa Nam- Bí thư Khu Đoàn Vĩnh Linh làm Hiệu trưởng. Sau bốn tháng vừa tuyển sinh vừa lo làm nhà ở và xây dựng trường lớp ngày 28/11/1975 lễ khai giảng khóa đầu tiên của trường với 120 học sinh được tổ chức. Sau một khoảng thời gian trường  được chuyển về đóng tại Trạng Nậy, xã Vĩnh Thủy.

Đầu năm 1977 trường lại được chuyển vào Tân Lâm, Cam Lộ và mang tên Trường cấp 3 VH-VL Tân Lâm do NGƯT Nguyễn Minh Lai làm Hiệu trưởng. Nhà trường gắn với Nông trường Tân Lâm theo một cơ chế giữa giáo dục và kinh tế, tạo thêm những điều kiện để nhà trường thực hiện mục tiêu đào tạo theo nguyên lý giáo dục "Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuât, nhà trường gắn liền với xã hội". Nhà trường với Nông trường đã có một sự gắn bó máu thịt , một sự kết hợp mật thiết giữa giáo dục và kinh tế. Học sinh  của trường một buổi học văn hóa còn một buổi lao động sản xuất theo mức khoán của Nông trường. Chất lượng của nhà trường vào những năm 80 (Của thế kỷ XX) không thua kém các trường bạn trong tỉnh Bình -Trị - Thiên. Thi tốt nghiệp đỗ cao, thi vào cao đẳng, đại học đỗ từ 17 đến 30%. Đội học sinh giỏi nhiều năm dự thi đạt giải cấp tỉnh. Phong trào VN.TDTT phát triển mạnh mẽ.Với những thành tích đạt được trường được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba, huân chương lao động hạng nhất, Đơn vị anh hùng lao động(năm 1985)

Trong những năm 90(thế kỷ XX) trường mang tên THPT Tân Lâm, là thời kì thực hiện công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, tiến hành xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, Nông trường Tân Lâm chuyển đổi thành Liên hiệp hồ tiêu Tân Lâm, tổ chức sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường. Nhà trường chuyển sang bước ngoặt: Vấn đề " vừa làm" của học sinh không còn nữa, địa bàn tuyển sinh thu hẹp và không còn học sinh nội trú. Năm 1991 trường tiếp nhận thêm học sinh THCS của xã Cam thành tách ra từ trường cấp I,II Tân Lâm. Chính cơ chế thị trường đã làm không  ít những khó khăn cho nhà trường. Trong thời gian này nhiệm vụ của nhà trường tập trung chất lượng giáo dục toàn diện. Chất lượng giáo dục của nhà trường vẫn được giữ vững như những năm 80.

Trong những năm đầu của thế kỷ XXI địa bàn tuyển sinh của trường lại càng bị thu hẹp, chỉ có học sinh của 1/2  xã Cam Thành ( Vì trường THPT Lê Thế Hiếu, THCS Khóa Bảo được thành lập). Chất lượng đầu vào của nhà trường cả hai cấp quá thấp, điều kiện KT của một số  dân trên địa bàn cũng khá lên nên đã đưa con em mình về học ở các trường trung tâm TT, TX, TP. Dó đó số lượng học sinh của nhà trưòng ngày càng có giảm đi, chất lượng của nhà trường cũng có phần khó khăn. Nhiệm vụ của nhà trường trong thời gian này phải tập trung cải tiến phương pháp dạy học, tăng cường CSVC, Xây dựng trường "Xanh-Sạch-Đẹp",  tạo nên môi trưòng thân thiện để đưa chất lượng nhà trường ngày càng đi lên và duy trì số lượng để giữ vững và phát triển nhà trường trong những năm tiếp theo.

Hơn 1/3 thế kỷ với sự nghiệp "Trồng người", các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh đã cố gắng hết mình cho mái trường thân yêu, cho sự nghiệp giáo dục của đất nước.Trân trọng và tự hào về mái trường Tân Lâm, thế hệ giáo viên và học sinh năm thứ 35 nguyện không ngừng phấn đấu, xứng đáng với cha anh để ghi thêm trang sử vẽ vang của nhà trường./.

               

 

TRƯỜNG THPT TÂN LÂM 35 NĂM PHẤN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH

 

 

 

Trường THPT Tân Lâm - Tiền thân là trường cấp 3 VH-VLĐSX Vĩnh Linh được thành lập từ năm 1975 ở Khu vực Vĩnh Linh và được chuyển vào Tân Lâm, Cam Lộ năm 1977.

Ngày 26/6/1975 trường cấp 3 VH-VLĐSX Vĩnh Linh được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-UB của UBHC Khu vực Vĩnh Linh. Trường đóng tại Cây Dưới, xã Vĩnh Trường, do Đ/c Nguyễn Hoa Nam- Bí thư Khu Đoàn Vĩnh Linh làm Hiệu trưởng. Sau bốn tháng vừa tuyển sinh vừa lo làm nhà ở và xây dựng trường lớp ngày 28/11/1975 lễ khai giảng khóa đầu tiên của trường với 120 học sinh được tổ chức. Sau một khoảng thời gian trường  được chuyển về đóng tại Trạng Nậy, xã Vĩnh Thủy.

Đầu năm 1977 trường lại được chuyển vào Tân Lâm, Cam Lộ và mang tên Trường cấp 3 VH-VL Tân Lâm do NGƯT Nguyễn Minh Lai làm Hiệu trưởng. Nhà trường gắn với Nông trường Tân Lâm theo một cơ chế giữa giáo dục và kinh tế, tạo thêm những điều kiện để nhà trường thực hiện mục tiêu đào tạo theo nguyên lý giáo dục "Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuât, nhà trường gắn liền với xã hội". Nhà trường với Nông trường đã có một sự gắn bó máu thịt , một sự kết hợp mật thiết giữa giáo dục và kinh tế. Học sinh  của trường một buổi học văn hóa còn một buổi lao động sản xuất theo mức khoán của Nông trường. Chất lượng của nhà trường vào những năm 80 (Của thế kỷ XX) không thua kém các trường bạn trong tỉnh Bình -Trị - Thiên. Thi tốt nghiệp đỗ cao, thi vào cao đẳng, đại học đỗ từ 17 đến 30%. Đội học sinh giỏi nhiều năm dự thi đạt giải cấp tỉnh. Phong trào VN.TDTT phát triển mạnh mẽ.Với những thành tích đạt được trường được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba, huân chương lao động hạng nhất, Đơn vị anh hùng lao động(năm 1985)

Trong những năm 90(thế kỷ XX) trường mang tên THPT Tân Lâm, là thời kì thực hiện công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, tiến hành xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, Nông trường Tân Lâm chuyển đổi thành Liên hiệp hồ tiêu Tân Lâm, tổ chức sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường. Nhà trường chuyển sang bước ngoặt: Vấn đề " vừa làm" của học sinh không còn nữa, địa bàn tuyển sinh thu hẹp và không còn học sinh nội trú. Năm 1991 trường tiếp nhận thêm học sinh THCS của xã Cam thành tách ra từ trường cấp I,II Tân Lâm. Chính cơ chế thị trường đã làm không  ít những khó khăn cho nhà trường. Trong thời gian này nhiệm vụ của nhà trường tập trung chất lượng giáo dục toàn diện. Chất lượng giáo dục của nhà trường vẫn được giữ vững như những năm 80.

Trong những năm đầu của thế kỷ XXI địa bàn tuyển sinh của trường lại càng bị thu hẹp, chỉ có học sinh của 1/2  xã Cam Thành ( Vì trường THPT Lê Thế Hiếu, THCS Khóa Bảo được thành lập). Chất lượng đầu vào của nhà trường cả hai cấp quá thấp, điều kiện KT của một số  dân trên địa bàn cũng khá lên nên đã đưa con em mình về học ở các trường trung tâm TT, TX, TP. Dó đó số lượng học sinh của nhà trưòng ngày càng có giảm đi, chất lượng của nhà trường cũng có phần khó khăn. Nhiệm vụ của nhà trường trong thời gian này phải tập trung cải tiến phương pháp dạy học, tăng cường CSVC, Xây dựng trường "Xanh-Sạch-Đẹp",  tạo nên môi trưòng thân thiện để đưa chất lượng nhà trường ngày càng đi lên và duy trì số lượng để giữ vững và phát triển nhà trường trong những năm tiếp theo.

Hơn 1/3 thế kỷ với sự nghiệp "Trồng người", các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh đã cố gắng hết mình cho mái trường thân yêu, cho sự nghiệp giáo dục của đất nước.Trân trọng và tự hào về mái trường Tân Lâm, thế hệ giáo viên và học sinh năm thứ 35 nguyện không ngừng phấn đấu, xứng đáng với cha anh để ghi thêm trang sử vẽ vang của nhà trường./.