Sunday, 20/01/2019 - 16:40|
Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THPT Tân Lâm
 • LƯƠNG ĐỨC LONG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   02333500900; DĐ 0913144164
  • Email:
   luongduclong.thpt@quangtri.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung;Trực tiếp phụ trách chỉ đạo công tác chuyên môn, công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, tuyển sinh; Chủ tài khoản, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng kỷ luật, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Đánh giá xếp loại công chức, viên chức hàng năm; Trưởng ban vì sự tiến bộ  Phụ nữ

 • VÕ VĂN NHÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02333887418; DĐ:0915449242
  • Email:
   nhanvan73@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác Chuyên môn, Phụ trách công tác giáo dục đạo đức học sinh, công tác chủ nhiệm, an ninh trật tự. Kiểm tra việc thực hiện chương trình giảng dạy (sổ báo giảng, sổ đầu bài); kiểm tra việc vào điểm hàng tháng, học kỳ. Phụ trách công tác hướng nghiệp; dạy nghề phổ thông; dạy thêm, học thêm. Phụ trách khối 12, hồ sơ thi tốt nghiệp. Là Phó chủ tịch thường trực Hội đồng kỷ luật, Phó chủ tịch Hội đồng thi đua – khen thưởng. Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động tập thể (tổ chức các ngày lễ, sơ kết, tổng kết, các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT, tuyên truyền), hoạt động của Đoàn Thanh niên, Đội TNTP HCM