Sunday, 20/01/2019 - 16:53|
Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THPT Tân Lâm
 • LƯƠNG ĐỨC LONG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   02333500900; DĐ 0913144164
  • Email:
   luongduclong.thpt@quangtri.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung;Trực tiếp phụ trách chỉ đạo công tác chuyên môn, công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, tuyển sinh; Chủ tài khoản, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng kỷ luật, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Đánh giá xếp loại công chức, viên chức hàng năm; Trưởng ban vì sự tiến bộ  Phụ nữ