Thứ ba, 16/01/2018 - 14:27|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • LƯƠNG ĐỨC LONG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   02333500900; DĐ 0913144164
  • Email:
   luongduclong.thpttl@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung;Trực tiếp phụ trách chỉ đạo công tác chuyên môn, công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, tuyển sinh; Chủ tài khoản, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng kỷ luật, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Đánh giá xếp loại công chức, viên chức hàng năm; Trưởng ban vì sự tiến bộ  Phụ nữ