Friday, 22/06/2018 - 08:46|
TOÀN THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH BÁC HỒ KÍNH YÊU
 • LƯƠNG ĐỨC LONG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   02333500900; DĐ 0913144164
  • Email:
   luongduclong.thpttl@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung;Trực tiếp phụ trách chỉ đạo công tác chuyên môn, công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, tuyển sinh; Chủ tài khoản, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng kỷ luật, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Đánh giá xếp loại công chức, viên chức hàng năm; Trưởng ban vì sự tiến bộ  Phụ nữ