Sunday, 19/08/2018 - 07:05|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT TÂN LÂM
 • PHAN THANH HIỆP
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • NGUYỄN THỊ NGỌC TÚY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Tiếng anh
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • NGUYỄN THÀNH QUANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm GDCT
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: